Toiminta

HS-Veden toiminta jakautuu kolmeen yksikköön. Laitosyksikkö huolehtii veden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä. Suunnitteluyksikkö vastaa nimensä mukaisesti yhtiön suunnittelusta. Verkostoyksikkö ylläpitää ja rakentaa vesi-, jätevesi- ja sadevesiverkostot.

Vedenhankinta ja käsittely

HS-Veden toimialueella vedenhankinta perustuu alueen pohjavesivaroihin ja toisaalta tekopohjaveden käyttöön. Laadultaan vedenhankintaan käytettävät vesivarat ovat hyviä ja niiden säilyttäminen sellaisina on meidän kaikkien etu ja velvollisuus.


03 621 2279, puhelinpalveluaika ma-pe 9-15 | Vikailmoitukset 24 h