Häiriökartta

Häiriökartassa näkyy HS-Veden toimialueen vedenjakelun häiriötilanteet ajantasaisena. Tarvittaessa lisätietoja saa HS-Veden päivystysnumerosta.

Häiriökartan lisäksi tiedotamme asukkaille sekä äkillisistä että ennakoiduista vedenjakelun häiriötilanteista tekstiviestillä.

Lisätietoa HS-Veden tekstiviestijärjestelmästä