Asiakkaalle

Asiakasosiossa on mahdollisuus toimittaa tietoja HS-Vedelle sähköisessä muodossa ja lukea lisää liittymisasioista. Lisäksi osioon on kerätty yleisesti askarruttavia kysymyksiä ja niihin vastauksia otsikon Hyvä tietää alle. Mikäli haluatte lisää tietoja, lähettäkää kysymyksenne Palaute -lomakkeella tai ottakaa yhteyttä toimistollemme.

Uudisrakennukset

Näitä ohjeita sovelletaan uudisrakennusten liittymisessä koko HS - Veden toiminta-alueella (Akaa, Hattula ja Hämeenlinna). Akaassa ja Hämeenlinnassa on käytössä sähköinen lupapiste.fi -palvelu, jota hyödynnetään myös HS-Veden liittymisprosessissa. Hattulassa rakennuslupaprosessi hoidetaan vielä paperilla.

Alla oleva toimintoketju kuvaa HS-Veden vesi- ja viemäri liittymisprosessia aikajärjestyksessä.


Hyvä suunnittelu ja riittävän aikainen asioiden hoito takaa hyvän lopputuloksen myös vesi- ja viemäriliittymien rakentamisessa.


1. LIITOSKOHTALAUSUNNON TILAAMINEN (maksuton)

Liitoskohtalausunto (vesihuoltosuunnittelun lähtötiedot) kannattaa tilata HS-Vedeltä heti kun tarvittavat alkutiedot (osoite, kiinteistötunnus yms.) ovat selvillä. Toimita liitoskohtalausunto lupapisteeseen rakennuslupahakemuksen liitteeksi (Hattulassa rakennusvalvontaan muiden rakennuslupa-asiakirjojen kanssa) ja kohteen putkisuunnittelijalle. Tällöin kaikki osapuolet hankkeessa ovat ajan tasalla heti alusta alkaen. HS-Vesi voi pyynnöstä toimittaa liitoskohtalausunnon myös suoraan lupapisteeseen.

Liitoskohtalausunnon toimitusaika on noin 8 arkipäivää, ruuhka-aikoina toimitusaika voi olla pidempi.

Liitoskohtalausunnon voit tilata sähköisellä lomakkeella alapuolisesta linkistä:

Tilaa liitoskohtalausunto

2. RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN

Toimita liitoskohtalausunto lupapisteeseen rakennuslupahakemuksen liitteeksi (Hattulassa rakennusvalvontaan muiden rakennuslupa-asiakirjojen kanssa) ja kohteen putkisuunnittelijalle. HS-Vesi voi pyynnöstä toimittaa liitoskohtalausunnon myös suoraan lupapisteeseen.


3. KVV-SUUNNITELMIEN TEETTÄMINEN ASIANTUNTIJALLA JA NIIDEN TOIMITTAMINEN KO. KUNNAN TAI KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAAN

Kohteen KVV-suunnitelmat (kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat) tulee tehdä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, joten asiantuntijan käyttö on välttämätöntä.

Toimita suunnittelijan yhteystiedoilla varustetut kvv-suunnitelmat Akaassa ja Hämeenlinnassa lupapisteeseen ja Hattulassa rakennusvalvontatoimistoon.

HUOM! Hattulan kunnan alueella tarvitset vesi- ja viemäriverkkoon liittymistä varten yhden rakennusvalvonnan leimaaman KVV-suunnitelmasarjan, joten toimita rakennusvalvontaan riittävä määrä paperisia suunnitelmasarjoja.


4. LIITTYMISSOPIMUKSEN TEKEMINEN

Liittymissopimuksen tekemisen edellytyksenä on:

  • Kohteelle on myönnetty rakennuslupa
  • Kohteelle on hyväksytty KVV-työnjohtaja
  • Kohteella on lupapiste.fi -palveluun toimitetut KVV-suunnitelmat (Hattulassa rakennusvalvonnan leimaama sarja paperisia kvv-suunnitelmia)

Liittymissopimuksen tekemistä varten Akaan ja Hämeenlinnan alueella HS-Veteen tulee toimittaa täytetty sopimustietolomake (linkki alapuolella) ja tieto siitä että rakennuslupapäätös ja kvv-suunnitelmat ovat noudettavissa lupapisteestä. Hattulan alueella HS-Vedelle toimitetaan sopimustietolomakkeen lisäksi rakennusvalvonnan leimaamat kvv-suunnitelmat sekä kopio rakennuslupapäätöksestä.

HUOM! KVV-suunnitelmien lattiatasojen korkeuksien tulee olla samassa korkeusjärjestelmässä (N2000) HS-Veden runkoputkien kanssa.

Asiakirjat toimitetaan Akaan alueelta palvelusihteeri Leena Karille HS-Veden toimistolle, os. Puhdistamontie 9, 37800 Akaa ja Hämeenlinnan ja Hattulan alueelta toimistosihteeri Päivi Vilmuselle HS-Veden toimistolle, os. Paroistentie 7, 13600 Hämeenlinna.

HS-Veden sopimuskäsittelyyn tulee varata aikaa n. 2 viikkoa. Liitostyön voi tilata putkimestarilta tai HS-Veden internet-sivuilta sen jälkeen kun liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu maksettu. Valmiisiin alkuosiin liitokset voi tehdä liittyjän putkiurakoitsija kvv-vastaavan valvomana.

Sopimustietolomake


5. LIITOSTYÖN JA VESIMITTARIN ASENNUKSEN TILAAMINEN

Liitostöiden ja vesimittarin asennuksen tilaamisen edellytyksenä on, että liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu maksettu sekä mahdollinen tonttijohtojen alkuosien asennustodistus toimitettu HS-Vedelle.

Mikäli kohteessa on tonttijohtojen alkuosat valmiina tontin rajalla, tekee liitostyöt kohteen putkiasentaja KVV-Työnjohtajan valvonnassa erillisen ohjeen mukaisesti (linkki alapuolella). Tällöin liitostyöstä toimitetaan HS-Vedelle asennustodistus (linkki alapuolella). Vesimittarin asentaa aina tilauksesta HS-Vesi.

Ohje tonttivesijohdon liitostyön tekemiseen
Tonttivesijohdon asennustodistus


Mikäli kohteessa ei ole tonttijohtojen alkuosia valmiina tontin rajalla, tulee liitostyö tilata HS-Vedeltä. Liitostyö- ja vesimittariasennuksen toimitusaika on minimissään 3 - 5 arkipäivää.

Liitostyöt tilaa kohteen KVV-työnjohtaja. Työt tilataan Akaan alueella putkimestari Jarno Hupaselta, p. 03-621 3148 ja Hämeenlinnan ja Hattulan alueella putkimestari Karri Lehdolta, p. 03-621 2226. 

Huom!
Toimitusaikataulut ovat ohjeellisia ja ne elävät ruuhkan mukaan.

HS-Vedellä ei ole käytössä työnaikaista vesimaksua, vaan kaikki vesi on mitattava vesimittarilla myös rakennustyön aikana

Rakenteilla olevan omakotitalon vuosikulutusarvioksi laitetaan aina 40 m3/vuosi. Muista huomioida vuosikulutusarvion muuttaminen normaalia asumistilannetta vastaavaksi sen jälkeen kun rakennus on otettu käyttöön.

Uudisrakennusten liittymisohjeet päivitetty 2.5.2018


Vesikoulu
Tutustu hulevesioppaaseen
03 621 2279, puhelinpalveluaika ma-pe 9-15 | Vikailmoitukset 24 h