Taustatietoa

HS-Vesi on julkaissut asiakkaitaan palvelemaan esitteitä, joista saa tietoa mm. verkostoon liittymisestä ja korjaustöistä. Lisäksi vuosittain ilmestyy lehti Vesimittari, jossa esitellään yleisiä ja ajankohtaisia asioita sekä vuosikertomus, johon kootaan edellisen vuoden tärkeät asiat. Viimeisimpien julkaisujen lisäksi täältä ovat luettavissa myös edellisten vuosien julkaisut.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi. Kehittäminen tulee tehdä yhteistyössä alueen vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa. Vuoden 2014 syyskuussa voimaan tulleen vesihuoltolain muutoksen myötä vesihuollon kehittämissuunnitelma ei ole enää ollut pakollinen asiakirja. Suurin osa kunnista tulee kuitenkin jatkossakin vesihuollon kehittämisuunnitelman laatimaan, sillä se on todettu hyväksi työkaluksi vesihuollon kehittämisessä.

HS-Veden omistajakunnat ovat laatineet yhdessä yhtiön kanssa suunnitelmat kaikkiin kuntiin. Suunnitelmalla ohjataan pääasiassa haja-asutuksen vesihuollon kehittämistä. Hämeenlinnan ja Hattulan vesihuollon kehittämissuunnitelma on hyväksytty vuonna 2014. Akaan vesihuollon kehittämissuunnitelman ajantasaistaminen on kesken ja se valmistuu vuonna 2017.

Lisätietoja:

asiakaspalveluinsinööri puh. 03-621 2258 tai suunnittelupäällikkö puh. 03-621 2278

Päivitetty 10.2.2017


Hämeenlinnan ja Hattulan vesihuollon kehittämissuunnitelma - karttaosio
Hämeenlinnan ja Hattulan vesihuollon kehittämissuunnitelma - tekstiosio

03 621 2279, puhelinpalveluaika ma-pe 9-15 | Vikailmoitukset 24 h