Taustatietoa

HS-Vesi on julkaissut asiakkaitaan palvelemaan esitteitä, joista saa tietoa mm. verkostoon liittymisestä ja korjaustöistä. Lisäksi vuosittain ilmestyy lehti Vesimittari, jossa esitellään yleisiä ja ajankohtaisia asioita sekä vuosikertomus, johon kootaan edellisen vuoden tärkeät asiat. Viimeisimpien julkaisujen lisäksi täältä ovat luettavissa myös edellisten vuosien julkaisut.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee laatia vesihuollon kehittämissuunnitelma koskien koko kuntaa. HS-Veden omistajakunnat ovat laatineet yhdessä yhtiön kanssa suunnitelmat kaikkiin em. kuntiin. Suunnitelmalla ohjataan pääasiassa haja-asutuksen vesihuollon kehittämistä.

Ensimmäinen vesihuollon kehittämissuunnitelma HS-Veden toiminta-alueille valmistui vuonna 2003.

Parhaillaan on menossa Hattulan ja Hämeenlinnan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityshanke. Voit tutustua tällä hetkellä lausunnoilla olevaan kehittämissuunnitelmaan alla olevasta linkistä:

Päivitetty 4.11.2013


Hämeenlinnan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014

03 621 2279, puhelinpalveluaika ma-pe 9-15 | Vikailmoitukset 24 h